بسم الله الرحمن الرحیم جلسه صمیمانه آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته با دانش پژوهان مقطع دکتری مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی در ابتدای جلسه مدیر مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی...
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) است.